Apr 7, 2018
73 Views
Comments Off on खुमनले प्रितीलाई ‘छाम्ने बेला तेल लाइदेउ’ भनेपछि, अहिलेसम्मकै खतरा दोहोरी |Live Dohori GhamsaGhamsi|

खुमनले प्रितीलाई ‘छाम्ने बेला तेल लाइदेउ’ भनेपछि, अहिलेसम्मकै खतरा दोहोरी |Live Dohori GhamsaGhamsi|

Written by