Apr 13, 2018
64 Views
Comments Off on प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती बिवाद र महानिरीक्षक पदमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त | Byline

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती बिवाद र महानिरीक्षक पदमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त | Byline

Written by